Ref-nr:
Jag vill boka denna cykeltur med startdag (=Dag 1) den:
Rum 1
OBS! Det är endast på vissa turer som det går att hyra 7-växlad cykel med fotbroms. Se under ”Cykeln” i turens beskrivning för att se vilken typ av cykel som kan hyras.
Om annan adress än för Person 1, anges den nedan i “Kommentar”.
OBS! Det är endast på vissa turer som det går att hyra 7-växlad cykel med fotbroms. Se under ”Cykeln” i turens beskrivning för att se vilken typ av cykel som kan hyras.
Här anges typ A el B av en tur el. önskemål om särskild kost.
Rum 2
Vid bokning av fler än ett rum, annars lämna blankt.
OBS! Det är endast på vissa turer som det går att hyra 7-växlad cykel med fotbroms. Se under ”Cykeln” i turens beskrivning för att se vilken typ av cykel som kan hyras.
Om annan adress än för Person 3, anges den nedan i “Kommentar”.
OBS! Det är endast på vissa turer som det går att hyra 7-växlad cykel med fotbroms. Se under ”Cykeln” i turens beskrivning för att se vilken typ av cykel som kan hyras.
Här anges typ A el B av en tur el. önskemål om särskild kost.
Rum 3
Vid bokning av fler än två rum, annars lämna blankt.
OBS! Det är endast på vissa turer som det går att hyra 7-växlad cykel med fotbroms. Se under ”Cykeln” i turens beskrivning för att se vilken typ av cykel som kan hyras.
Om annan adress än för Person 5, anges den nedan i “Kommentar”.
OBS! Det är endast på vissa turer som det går att hyra 7-växlad cykel med fotbroms. Se under ”Cykeln” i turens beskrivning för att se vilken typ av cykel som kan hyras.
Här anges typ A el B av en tur el. önskemål om särskild kost.

Vid bokning för fler än 6 personer, var vänlig gör en ny bokning och skriv under “Kommentar”, att det gäller samma bokning.